DVPP školení

Akreditované kurzy pro DVPP v rozsahu 4, 8 a 16 hodin…

Ozoboti ve výuce na prvním stupni – číslo akreditace: 7373/2018-1-246

Matematická gramotnost – robotika – výuka s Ozoboty – číslo akreditace: 4477/2017-1-528

Učíme s Ozoboty – číslo akreditace: 4477/2017-1-528

Polytechnická výchova – robotika – výuka s Ozoboty – číslo akreditace:  6167/2017-2-263

Kontakt:

Štěpánka Baierlová, s.baierlova@gmail.com
Eva Fanfulová, eva.fanfulova2@gmail.com
Hanka Šandová, hanka.sandova@gmail.com