DVPP školení

Akreditované kurzy pro DVPP v rozsahu 4, 8 a 16 hodin…

EduTime

Amosky

  • Matematická gramotnost – robotika – výuka s Ozoboty – číslo akreditace: 4477/2017-1-528
  • Učíme s Ozoboty – číslo akreditace: 4477/2017-1-528
  • Polytechnická výchova – robotika – výuka s Ozoboty – číslo akreditace:  6167/2017-2-263