Ozobotí webové aplikace – Richard Born

Soubor webových aplikací od mého oblíbeného tvůrce úloh pro Ozoboty – Richarda Borna.

Závodní okruh pro formuli

http://rborn.org/ozobot/ozoslot.htm

Nabít baterie a naladit motory! Závod začíná.

Dráha pro každého závodníka ke stažení jako pdf k tisku.

Všichni závodníci na start – připravit, pozor, jeď! Kdo první dokončí pět kol závodu, je vítěz!

Copycats

http://rborn.org/ozobot/pause.html

Umístěte Ozoboty proti sobě na trať tak, aby jezdili ve stejném směru.  Všimněte si, že startují i zastavují ve stejné chvíli – „copycats!“ Co způsobuje, že se zastaví naráz a proč se zase společně rozjedou? Proč obšas nezastaví naráz?

Osm čtverců

http://rborn.org/ozobot/EightSquares.html

Umístěte Ozobota na Start ve směru šipky.  Váš tah končí, když Ozobot zastaví, počet bodů na tah určuje číslo na konci čáry, kde Ozobot zastaví.  Kolo končí, když všichni hráči dokončí svůj tah.  Lze určit počet kol, vyhrává hráč s nejvyšším součtem bodů za všechna kola.

Pilná včelička

http://rborn.org/ozobot/flower.html

Umístěte Ozobota do středu květu a koukejte jak se Ozobot promění v pilnou včeličku.

Měsíc Země

http://rborn.org/ozobot/moon.html

Velká žlutá tečka uprostřed představuje Slunce. Malá modrá tečka představuje Zemi. Šedá kužnice představuje orbit Země kolem Slunce. Silnější černá kružnice představuje orbit Měsíce.  Umístěte Ozobota na orbit Měsíce tak, aby se Ozobot pohyboval proti směru hodinových ručiček. Získáme tak model, kde Ozobot představuje Měsíc pohybující se okolo Země.

Surfař

http://rborn.org/ozobot/surfing.html

Umístěte Ozobota na vlnu a nechte jej surfovat.

Čtverec 1

http://rborn.org/ozobot/squareone.html

Každý hráč na tahu umístí Ozobota na čtverec 1, když je nejmenší.  Tah končí, když Ozobot zastaví na jedné z devíti barevných čar.  Hráč s nejvyšším počtem bodů vyhrává kolo. Hráči se dohodnou na počtu kol, vyhrává ten, kdo nejvíckrát zvítězil.

http://rborn.org/ozobot/WebGames.html

Kliknutím se zapne segment, znovukliknutím se vypne. Vytvořte bludiště pro Ozobota. Máte dva Ozoboty? Vytvářejte dvě bludiště na stejné mřížce. Zábava… Vytvořte čtverec v každém ze čtyř rohů.  Umístěte Ozobota ve čtverci v levém horním rohu, bude zde uvězněn do doby než jej vyvedete ven. Nyní, bez dotknutí se Ozobota, uvězněte ho přepínáním segmentů v mřížce v pravém horním rohu.  Pak stejně v levém i pravém dolním rohu a nakonec zpět do levého dolního rohu.  Nedovolte Ozobotovi, aby se zastavil na konci segmentu, musí se pohybovat až do úspěšného splnění mise.

Lissajous Explorer

http://rborn.org/ozobot/LissajousExplorer.htm

Zemětřesení

http://rborn.org/ozobot/Earthquake.html

Umístěte Ozobota na třesoucí se cestu a koukejte jak se Ozobot vypořádá se zemětřesením!

Cool Moves

http://rborn.org/ozobot/scale.html

Kolik „skvěých“ pohybů může Ozobot udělat, než projede dráhu. Stisk tlačítka pošle barevný kód Ozobotovi. Čím lépe je nakalibrovaný, tím lépe zvládá číst kódy. Je lepší dávat příkazy za zatáčkou.

Vánoční stromeček

http://rborn.org/ozobot/christmastree.html